fbpx


Slip dit præstationspres og din pleasertendens –
ved at være dig selv og elske dig selv for den du er

Du er formentlig vant til, at du på egen hånd kommer i mål med det meste du sætter dig for. Du er samtidig verdensmester i at tage dig sammen og få gjort ting du ”burde” ved hjælp af din viljestyrke og vedholdenhed.

I forhold til dit præstationspres og din pleasertendens har du sikkert også været i gang med at tage dig sammen og løse det på egen hånd.

Og har…

…med en indre irriteret og kritisk tone ofte tænkt:
”Nu må jeg simpelthen tage mig sammen og så få sænket de krav til mig selv og så få lære at sige fra! – Hvor svært kan det være”.

Du har måske aldrig fortalt nogen om hvor meget din tendens til at please andre og det pres du lægger på dig selv belaster dig, fordi det opleves lidt pinligt, at du ikke har bedre ”styr” på dig selv, og du vil nødig opfattes som svag.

Men…

…”at tage sig sammen” hjælper ikke.

At lægge et nyt pres på dig selv, for at slippe sit præstationspres, hjælper ikke.

At klare alting selv hjælper ikke.

Tværtimod!

Løsningen er: at være dig selv, og elske dig selv for den du er

Hvorfor er det løsningen?

At være dig selv betyder: At have adgang til dit indre kompas.

Dit indre kompas er din bevidsthed, som består af dine følelser, tanker, drømme, ønsker, lyster, ulyster, kreativitet og din spirituelle bevidsthed, og som du
bruger som navigationssystem.

Hvis det er noget, der vækker glæde og passion i dig, er det et signal om, at dette skal du fylde dit liv med. Hvis noget andet vækker ulyst, vrede eller dræner dig, så er det et signal om, at du skal have sagt fra.

Når vi mærker sorg, er det en følelse, der fortæller os, at vi skal bearbejde et tab, og at det skal have tid og opmærksomhed. Vores fysiske tårer kommunikerer til andre, at vi i en periode har brug for omsorg.

Din spirituelle bevidsthed er forbundet med hele universet, og er en indre visdom, som du altid kan søge råd hos, og her vil du altid kunne finde svar på, hvad der er bedst for dig. Du er allerede din egen guru!

Det er vigtigt ikke at skubbe sider af os selv væk, fordi vi har brug for at kende alle sider af os selv, for at forstå os selv, og fordi alle siderne er med til at gøre os til hele mennesker.

At være sig selv

At være sig selv indebærer også, at det, vi kommunikere til andre eller lader komme til udtryk udadtil, er i overensstemmelse med hvordan vi har det indadtil.

Det vil sige, at du med udgangspunkt i dit indre kompas siger de ting højt, som stemmer allermest overens med, hvordan du har det indvendigt i form af følelser, tanker, meninger, værdier, overbevisninger og det, du har lyst eller ikke har lyst til.
Og det betyder, at du gør det som stemmer allermest overens med det, du indvendigt har lyst til at gøre, og ikke det, du tror, du er forpligtet til, eller tror andre forventer af dig.

Og at elske dig selv betyder….

Og at elske dig selv betyder….

…at du ved, at du er god nok lige som du er. Du ved at du er vigtig, og du behandler dig selv godt.

En mor elsker ikke sit spædbarn fordi det har gjort sig fortjent til sin moders kærlighed. Hun elsker sit barn, bare fordi det eksisterer, og på samme måde skal du elske dig selv, bare fordi du eksisterer.

Når du elsker sig selv, er du god til at tage imod alt det gode, livet tilbyder dig f.eks. i form af materielle ting, kærlighed, komplimenter, spændende muligheder og andres omsorg,

Når du elsker dig selv, behandler du sig selv med respekt, og på den måde viser du, hvordan andre skal behandle dig, og du siger fra, hvis andre ikke behandler dig godt.

Du træffer altid dine beslutninger ud fra hvad der tjener dig godt, og du vil aldrig tillade beslutninger, der vil medføre, at du selv vil komme til at mistrives, selvom det hjælper andre.

Din glæde og lykke er af største prioritet, og du går virkelig efter at udleve dit liv og nyde det i fulde drag.

Når du elsker dig selv, så ved du, at du har værdi og er ’god nok’.
Du er altså ikke længere afhængig af, at andre skal give dig følelsen af at være ’god nok’, når de anerkender dig for det du præsterer eller anerkender dig for alt det gode du gør for dem.

Med udgangspunkt i det du føler, tænker og har lyst til, giver du i ord og handling udtryk for det, der føles rigtigt for dig uanset din omverdens reaktion herpå.

Hvorfor kan det være svært at elske sig selv?

Der er mange, som finder det svært at elske sig selv. Dette skyldes frygt.

Vi er bange for at fejle, at blive afvist, at blive skammet, at blive efterladt, at skuffe andre, ikke at være gode nok…..

I forsøget på at undgå alt det vi frygter, tilpasser vi os det. Vi prøver at være det vi tror, at andre gerne vil have os til at være.

Men…

Vi kan ikke fjerne frygten ved at tilpasse os, fordi det er en skrue uden ende. Men vi kan opløse frygten ved at stoppe med at tilpasse os og samtidig øge kærligheden til os selv.


”At være sig selv og elske sig selv handler om, at være fri til at få det meste ud af sit liv”


 – Maria Houe

Hvordan kommer du så derhen, hvor du er dig selv, og elsker dig selv som du er?

Du er allerede lige som du skal være.

Du skal hverken lave dig om eller genopfinde dig selv.

Det handler blot om, at skrælle alt det væk, som ikke er dig, så der bliver plads til dig. Det handler om at opløse og give slip på de strategier du har udviklet, fordi du ikke vidste, at du er god nok og fantastisk, som du er.

Du ved godt, at dit præstationspres og din pleasertendens er noget som er på din overflade, og at du har en anden oplevelse af dig selv om bagved. Du mærker selv dit potentiale til at leve mere afslappet og lykkeligt, hvis du kunne slippe dine strategier.

Forløbet handler altså om, at få dig frem!

Det er simpelt, men ikke let, og derfor har du mig med som dit følgeskab under hele din proces!

Vi gør sådan her:

3 måneders forløbet

“Slip dit præstationspres og din tendens til at please”

Jeg arbejder med mennesker ud fra en forløbstanke, da jeg ved, at det sikrer plads til proces.

Og via proces opnås den største forandring, hvorfor forløbet strækker sig over 3 måneder.

Forløbet er bygget op af i alt 5 moduler.

Til hver modul er der online videoundervisning samt et refleksionsark med opgaver, som du kan sidde der hjemme og arbejde med.

Og til hvert modul er der tilknyttet en 1:1 sessioner med mig i min klinik eller over Zoom (et online program lig Skype) alt efter hvad, der passer dig bedst. 

Jeg har udviklet en model, som skitserer de vigtigste aspekter og budskaber i processen mod at være mere dig selv og elske dig selv.


Forløbets 5 moduler er bygget op omkring Vær dig selv og elsk dig selv – procesmodellen.


Modul 1:   Vær dig selv og elsk dig selv for den du er

Modul 2:   Mærk og brug dine følelser

Modul 3:   Stå ved din sårbarhed

Modul 4:   Sæt dine grænser

Modul 5:   Vælg glæden
 
 


Her under kan du læse mere uddybende om de forskellige moduler


Modul 1
Vær dig selv og elsk dig selv for den du er

Uge 1-2

Se online undervisning:

Du undervises i den generelle årsag til vi lægger et stort præstationspres på os selv og hvorfor vi please andre. Du undervises også i  hvordan det at være os selv og elske os selv kan afhjælpe det.

 

Arbejd med refleksionsarket: 

I refleksionsark stilles der spørgsmål, som er designet til at sætte en psykologisk proces i gang. F.eks. spørges der til

hvordan præstationspresset og tendensen til at please belaster dig samt hvilken positiv forandring du ønsker i dit liv.

 

1:1 session(60 min) med psykolog Maria Houe i klinik/på Zoom:

Vi afdækker og præcisere dine problemer med præstationspres og tendensen til at please, samt præciser de ønskede mål for forløbet og din proces fremover.


Modul 2
Mærk og brug dine følelser

Uge 3-4

Se online undervisning:

Der undervises i hvorfor følelser er den vigtigste del af vores indre kompas. Vores følelser rummer altafgørende informationer om i hvilken retning vi skal forme vores liv i en positiv retning.

 

Arbejd med refleksionsarket: 

Du lærer at forstå og mærke dine egne følelser, så du bliver bevidst om, hvad du har lyst til, og hvad der gør dig glad, så du kan få mere af dette ind i dit liv. Og du bliver mere bevidst om, hvad der vækker ulyst eller vrede hos dig, så du kan sige fra og reducere det som dræner dig.

 

1:1 session(60 min) med psykolog Maria Houe i klinik/på Zoom:

Vi afdækker og præcisere hvilke følelser du evt. skubbe fra dig, og som du har brug for at få bedre fat i så du har bedre adgang til dit indre følelsesmæssige kompas.


Modul 3
Stå ved din sårbarhed

Uge 5-7

Se online undervisning:

Du undervises i hvordan det at stå ved sårbarhed er et kæmpe skridt i retning af at reducere dit præstationspres. Når vi begynder at se os selv, som vi er og accpetere dette, så slipper vi for at jage et idealbillede af os selv – en jagt vi ofte bliver dårlige af. Du lærer også vigtigheden af, at turde lade andre se dine sårbarheder, så de får chancen for at se dig rigtigt i stedet for kun at se den stærke facade, du har opbygget.

 

Arbejd med refleksionsarket: 

Du reflektere over hvilke sårbare sider af dig, du har brug for at forholde dig til og give mere plads til. Når du står ved din sårbarheder, giver du også dig selv lov til at mærke, at der er ting, du ikke kan holde til, så du kan handle på det f.eks. ved at sige fra uden dårlig samvittighed.

 

1:1 session(60 min) med psykolog Maria Houe i klinik/på Zoom:

Du får hjælp til at turde stå ved din sårbarhed og hvilke konkrete skridt du kan tage, for at vise verden et mere autentisk billede af dig.


Modul 4
Sæt dine grænser

Uge 7-9

Se online undervisning:

Du undervises i hvorfor det at sætte dine grænser, både for dig selv og andre, er vigtigt i processen mod at slippe dit præstationspres og din tendens til at please.

 

Arbejd med refleksionsarket: 

Her skal vi have fat i dine følelser fra modul 2, og din sårbarheder fra modul 3. Det er vigtigt at kunne sige fra så der kan blive mere plads til det der gør dig glad og som du har lyst til. På baggrund af de ting, du identificerede som belastende i starten af forløbet, begynder du nu helt konkret at lave fravalg og øve dig i at sige fra over for konkrete mennesker eller aktiviteter. At sige kunne sige fra er et kraftfuldt værktøj. Det kan være svært, men du vil straks blive belønnet med langt mere overskud.

 

1:1 session(60 min) med psykolog Maria Houe i klinik/på Zoom:

Her får du hjælp og støtte til at tage handling på nogle at de ting, som du har besluttet at du skal sige fra til.


Modul 5
Vælg glæden

Uge 9-12

Se online undervisning:

Du unvervises i; at glæde i dit liv, er noget du aktivt skal vælge til. Du stifter bekendtskab med, at glæde findes på mange forskellige niveauer, hvilket kan inspirere dig til at få afdækket på hvilket niveau eller niveauer, du har brug for mere glæde.

 

Arbejd med refleksionsarket: 

Med udgangspunkt i dit eget følelseskompas, mærker du ind i hvad, du har lyst til og hvad begejstrer dig. I løbet at de 3 måneder sætter du også konkrete handlinger på, så du begynder at fylde dit liv med det, som for dig skaber glæde og bidrager til en oplevelse af mening i og med dit liv. Dit drive bliver mod din ægte glæde i stedet for mod den glæde, der opstår på baggrund af anerkendelse, og som hurtigt aftager igen. Det er her dine batterier fyldes op.

 

1:1 session(60 min) med psykolog Maria Houe i klinik/på Zoom:

Du for hjælp og støtte til at tage konkret handling på at implementere de positive ting i de liv, som du gerne vil have har en større plads i dit liv. Vi ser også på hvordan du fortsat kan holde fast i den gode udvikling du er i.


Efter endt forløb hos mig er du i stand til:


På den korte bane…..

Du er allerede godt på vej til at slippe dit præstationspres og tendens til at please, fordi du er blevet mere dig selv og elsker dig selv højere. Du har lavet et kursskifte inde i dig i en mere selvkærlig retning.

I stedet for at tage udgangspunkt i hvad andre tænker eller de idealer, du tidligere har sat op for dig selv, så tager du nu udgangspunkt i dig selv og hvad du føler, din sårbarhed, dine grænser, det der gør dig glad – og tager konkrete selvkærlige skridt i retning af, hvad der er det bedste for dig.

Du er altså helt konkret blevet mere bevidst om, hvad du påtager dig i dit liv, som dræner eller stresser dig, fordi det egentlig ikke passer til den, du er. Du er nu også bevidst om, hvad du har lyst til og hvad der gør dig glad, og gerne vil have mere af i dit liv. Du har derfor nu allerede meget bedre fat i dit kompas til at vælge til og fra i dit liv ud fra den, du er. Endvidere har du fået redskaber til at sætte handling bag dit kompas, så du helt konkret begynder at forme dit liv i den rigtige retning.

Når du så rammes af dit præstationspres og tendens til please, så har du nu adgang til de redskaber, som du skal sætte i stedet for.


På den lange bane…..

Det kursskifte du laver inde i dig selv nu i løbet af de 3 måneder, vil have betydning for dig og dit liv om bare 6 måneder, hvilket igen vil være forstærket om et år, 5 år og 10 år osv.

Over tid vil du helt automatisk begynde at prioritere dig selv, dine behov og de ting i livet, der har den største betydning for dig. Alt det som gør dig glad og giver dit liv den mening, du drømmer om.

Dit præstationspres og tendens til at please vil mindskes i takt med, at du bliver mere og mere dig selv og elsker dig selv for den, du er.

3. måneders forløbet

“Slip dit præstationspres og din tendens til at please”

Indeholder: online undervisning + 5 sessioner

Din investering:     7.499 kr

Hvis du er interesseret i 3. måneders forløbet, så kontakt mig, så vi kan sætte processen i gang.

Kontakt

Det er også muligt at købe online forløbet uden 1:1 sessioner

Online forløb:

“Slip dit præstationspres og din tendens til at please”

Indeholder: online undervisning

Din investering:     2.499 kr

3.måneders forløbsdeltager:

“Inden forløbet skulle jeg vurdere, om jeg selv og min indre trivsel var pengene værd. Vurdere om det ville være okay at bruge en portion penge på mig selv. Jeg er ved at lære at prioritere mig selv nu efter forløbet, men før forløbet er det en svær beslutning at skulle gøre noget godt for sig selv.

Nu øver jeg mig i at lytte efter mine behov. Øver mig i at tage mine følelser seriøst. Øver mig  i at være mere nærværende, ved at sættes tempoet ned. Jeg prioriterer mig selv højere, mine venskaber og de ting, som kan højne min livskvalitet. Jeg øver mig i at tale pænt til mig selv og skrue forventningerne ned. Jeg skriver mig ikke som den første på alverdens ekstra opgaver, bare fordi sedlen hænger der og der er en blyant.

Jeg vil være mindre udsat for at brænde ud, jeg vil være en langt bedre mor, fordi jeg ikke lærer mine børn, at vejen frem er ved at æde sig selv, tilsidesætte sig selv og nedprioritere sig selv. Jeg er allerede nu en mere glad person at være indeni, så den udvikling håber jeg fortsætter.

Normalt bruger jeg også meget energi på at tænke over, hvad andre tænker, føler eller måske tolkede. Jeg øver mig i at spare de kræfter og tro på, at jeg er ok.

At arbejde med Maria Houe har været ærligt, nærværende og trygt. Her handlede det meget om at blive opmærksom på mine handlemønstre. Ved at kende til de handlemønstre føles det som om, at jeg ikke bare kan ændre fremtiden, men på mange måder også fortiden. Jeg er gået fra samtalerne med ny viden om mig selv, som har kunnet forklare årelange handlemønstre. Handlemønstre som påvirker især mit parforhold negativt, men som min mand nu også har en mulighed for at forstå. På den måde føler jeg, at jeg står stærkere.

Jeg ville anbefale forløbet til de af mine bekendte, som altid prioriterer andre end sig selv, som altid stiller sig selv bagerst i køen, som altid skriver sig på samtlige sedler i børnehaven og som altid melder sig som forældrerådsformænd.”      

                                                                                                                   Louise 36 år, lærer


Mit hjerte brænder for at hjælpe dig, for jeg har selv gået vejen.

Derfor har jeg udviklet dette forløb, hvor jeg guider dig på en indre rejse igennem det jeg ved, kan hjælpe dig. Forløbet et bygget op af min psykologfaglige viden og erfaring, mine egne personlige erfaringer med at slippe af med præstationspres og tendensen til at please, og sidst min måde at anskue livet på ud fra et spirituelt perspektiv. Når vi arbejder sammen trækker jeg på min viden og intuition fra alle tre områder.

 

 

Maria Houe